vypsat České názvy

Malvaceae
       (Slézovité)


Popis čeledi
Jednoleté nebo vytrvalé byliny, keře, polokeře nebo stromy. V pletivech obsahují slizové buňky. Listy jsou střídavé, jednodché, dlanitě členěné nebo celistvé a mají palisty. Květy rostou v hroznech nebo vrcholících. Plod je tobolka. ZDROJ


Podčeledi
   © 2021