vypsat České názvy

Iridaceae
       (Kosatcovité)


Popis čeledi
Krytosemenné, vytrvalé, jednodomé byliny s oddenky, vyjmečně keře. Listy jsou jednoduché, přisedlé nebo řapíkaté, střídavé, celokrajné, čárkovité až kopinaté, někdy kožovité a se souběžnou žilnatinou. Květy jsou oboupohlavné, podepřeny listeny a rostou jednolivě nebo ve vrcholících, latách, klasech, okolících nebo chocholících. Semeník je spodní. Plod je tobolka. ZDROJ


   © 2021