Vidlan

vidlan

Vysvětlení termínu
Vidlan nebo také dvouramenný vrcholík je typ květenství, kde postranní větve jsou vstřícné a přerůstají terminální květ.   © 2021