Anemogamie

Vysvětlení termínu
(větrosprašnost) způsob opylení rostlin, především nahosemenných, pomocí větru. Mezi takto opylované dvouděložné patří např. bříza a mezi jednoděložné trávy.   © 2021