vypsat Latinské názvy

Lipnicovité
       (Poaceae)


Popis čeledi
Jednoděložné byliny, ale i dřeviny a liány. Hodně trav je suchomilních. Stébla bývají dutá. Listy jsou jednoduché, střídavé, většinou přisedlé, celokrajné, čárkovité a mají pochvy. Většinou jednodomé rostliny s oboupohlavnými květy, které rostou v klasech. Semeník je svrchní. Plod je obilka, bobule nebo oříšek. ZDROJ


   © 2021