vypsat Latinské názvy

Amarylkovité
       (Amaryllidaceae)


Popis čeledi
Jednoděložné vytrvalé, většinou cibulovité byliny. Jednodomé s oboupohlavnými květy. Listy jsou jednoduché, střídavé, celokrajné, čárkovité až kopinaté, vejčité se souběžnou žilnatinou. Květy rostou jednotlivě nebo ne vrcholících, hlávkách nebo okolících. Tyčinek je 6, vzácně víc. Plod je tobolka nebo bobule. ZDROJ
Podle systému APG III je tato čeleď nadčeledí pro jiné čeledi.


Podčeledi
   © 2021