Elektronický herbář - Sveřep střešní (Bromus tectorum)
   © 2018