Elektronický herbář - Knotovka červená (Melandrium rubrum)
   © 2018